RSS

*Bắc loa* Chào các anh chị em nha

Ta lập nhà nì với mục đích duy nhất là kết giao bằng hữu, chia sẻ sở thích ……vậy nên mong các vị hảo bằng hữu chiếu cố…
*cười cười*
Nhà ta chưa biết thế nào nhưng chắc hok post truyện đâu, tạm thời nhà ta là nơi để các vị hảo bằng hữu tới giao lưu, chia sẻ….nhìn chung là tám và tám….^^!
Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng đây:
+ Khách gia muốn tham quan…=> Mời vô Chính Điện
+ Khách gia muốn đàm đạo…=> Mời vô Phòng Khách

 
23 phản hồi

Posted by trên 11/11/2011 in Uncategorized

 

Lảm nhảm…

Ngồi một mình buồn buồn nhớ lại những năm tháng bước chân vào thế giới đen tối… Tự vấn bản thân từ khi nào thế giới xung quanh chỉ có hai từ “công” “thụ”… ;”;…. Vẫn biết cái thời xa xưa, khi đó bản thân còn non trẻ, xa đọa âu cũng dễ hiểu, nhưng mà…giờ thì sao nào…tăng cấp tới mực độ không dám nhìn lại bản thân… TT_TT *Chấm chấm nước mũi* Ôi thời trong con xờ sáng của ta nay còn đâu… *Ôm tym*Ảnh

 
3 phản hồi

Posted by trên 08/06/2013 in Uncategorized